26 ski tour

Taking a turn around Kaskasetjåkka on our way to the Tarfala Valley

0